แชร์สิ่งนี้

ภาพที่ได้รับความนิยม

ผู้ใช้ที่ได้รับความนิยม

เพิ่มเติมจาก PeacePhoto

1911605_10152641662184152_300020513_n 580613_บรรพชาอุปสมบท3โครงการ_ปรีชาFuji_352 IMG_1109 BUN_1007 BUN_1029 580423_setถ่ายสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม_อมรรัตน์_083 Delightful#2 พระธาตุดอยกองมู กับศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป จังหวัดพิษณุโลก