แชร์สิ่งนี้

ภาพที่ได้รับความนิยม

ผู้ใช้ที่ได้รับความนิยม

เพิ่มเติมจาก PeacePhoto

image 580423_setถ่ายสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม_อมรรัตน์_083 give alms to a Buddhist monk IMG_2917 ตักบาตรน่าน ฟัดข้าว พระธาตุดอยกองมู กับศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อมคลาย DSCF2448 G0047788