แชร์สิ่งนี้

ภาพที่ได้รับความนิยม

ผู้ใช้ที่ได้รับความนิยม

เพิ่มเติมจาก PeacePhoto

G0047788 BUN_3200 ฟัดข้าว IMG_2917 พระธาตุดอยกองมู กับศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อมคลาย ข้าวสาร ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป จังหวัดพิษณุโลก 580423_setถ่ายสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม_อมรรัตน์_083 image