แชร์สิ่งนี้

ภาพที่ได้รับความนิยม

ผู้ใช้ที่ได้รับความนิยม

เพิ่มเติมจาก PeacePhoto

ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป จังหวัดพิษณุโลก 580613_บรรพชาอุปสมบท3โครงการ_ปรีชาFuji_352 image IMG_0086 บวช สร้างคุณค่าที่ดีกว่า IMG_1109 พระธาตุดอยกองมู กับศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อมคลาย _DSC1486 Meditations