แชร์สิ่งนี้

ภาพที่ได้รับความนิยม

ผู้ใช้ที่ได้รับความนิยม

เพิ่มเติมจาก PeacePhoto

พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำพระมงคลเทพมุนีฯ องค์ที่ ๘  " ตีละฉิ่น " นักบวชหญิงชาวเมียนมาร์ ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป จังหวัดพิษณุโลก BUN_3440 Meditations 580423_setถ่ายสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม_อมรรัตน์_083 _DSC1486 580613_บรรพชาอุปสมบท3โครงการ_ปรีชาFuji_352 image