แชร์สิ่งนี้

ภาพที่ได้รับความนิยม

ผู้ใช้ที่ได้รับความนิยม

เพิ่มเติมจาก PeacePhoto

 " ตีละฉิ่น " นักบวชหญิงชาวเมียนมาร์ พระธาตุดอยกองมู กับศรัทธาที่ไม่เคยเสื่อมคลาย 580613_บรรพชาอุปสมบท3โครงการ_ปรีชาFuji_352 _DSC1486 ข้าวสาร G0047788 image BUN_1164 image