แชร์สิ่งนี้

ภาพที่ได้รับความนิยม

ผู้ใช้ที่ได้รับความนิยม

เพิ่มเติมจาก PeacePhoto

Delightful received_10205096037432307 บวช สร้างคุณค่าที่ดีกว่า  " ตีละฉิ่น " นักบวชหญิงชาวเมียนมาร์ พลุเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๘ DSC_1141-Edit-Edit 580423_setถ่ายสามเณรหน่อแก้วเปรียญธรรม_อมรรัตน์_083 BUN_3200 ตักบาตรพระ ๓,๐๐๐ รูป จังหวัดพิษณุโลก